Geschiedenis

Gallo-Romeinse vesting

Het gebied Saint-Pol werd bewoond in de prehistorie. Hiervan getuigt een tamelijk goed bewaard hunebed.

De ontdekte overblijfselen getuigen van een Romeinse militaire aanwezigheid in de 3de eeuw. Volgens de oudste geschriften werd Saint-Pol ingesloten “door enorm hoge aarden muren”.

Bisschopszetel

JPEGIn de 6de eeuw wordt het kloosterstadje een bisdom, Kastell Paol genaamd. De stad breidde uit buiten de Gallo-Romeinse omwalling. In de 15de eeuw is de stad het spirituele en culturele centrum van de streek. Ze telt dan 2000 inwoners. De activiteiten in de haven van Pempoul kennen hun hoogtepunt. Versterkte poorten zouden de stad beschermen tot de 18de eeuw.

In de 18de eeuw hebben de bisschoppen van Léon de architectuur van de stad sterk beïnvloedt. Het nieuwe bisschoppelijke paleis werd voltooid in 1706 en vergroot in 1750. Het oude grote seminarie dateert van 1708, het college van 1788.

De revolutie

Tijdens de revolutie werd de bisschopszetel afgeschaft. De situatie was desastreus: de stad verloor een bisdom, een rijk kapittel, een college, 3 religieuze gemeenschappen, een bezinningsoord en 15 “maisons prébendales” (religieuze huizen). Er brak een eeuw aan van cultureel en economisch verval... “Saint-Pol is vandaag een dode stad” schreef Flaubert in 1847.

19de en 20ste eeuw

De bouw van de spoorweg in 1883 draagt in grote mate bij tot de ontwikkeling van de groenteteelt. In 1890 is Saint-Pol het belangrijkste handelscentrum in Frankrijk voor de uitvoer van groenten. Op het einde van de 20ste eeuw is Saint-Pol nog steeds de hoofdstad van de “Ceinture Dorée”.

MAJ 24 april 2006

In dezelfde rubriek