Kerkelijke en niet-kerkelijke architectuur

“Maison Prébendale” (religieus huis)

Dit prachtige huis uit de 16de eeuw werd gebouwd door een rijke kanunnik, wiens titel ook inhield dat hij belastingen of “prébendes” mocht heffen. De stijl is Bretoense Renaissance-stijl.

Aan de buitenkant kan me verschillende uitgewerkte dakelementen waarnemen: op de hoeken staan een leeuw en een draak, wat erop wijst dat de kanunnik-stichter tot de stad en de kerk behoorde: de leeuw is het kenteken van Léon en de draak een eerbetoon aan Saint-Paul Aurélien, de naamheilige van de stad, die de draak die de eilandbewoners terroriseerde, van het eiland Batz verjoeg.

Elk jaar worden in dit unieke decor kunsttentoonstellingen georganiseerd.

- Openingsuren: Vrije toegang van woensdag tot zondag van 14:00 tot 18:00
In juli en augustus: elke dag behalve maandag van 15:00 tot 19:00
Inlichtingen 02 98 69 01 69

Kreisker-kapel


De koning van de Bretoense klokkentorens (14de en 15de eeuw) werd van sloop gered door een decreet, ondertekend door Napoleon in het kamp van Friedland in 1807. Als reden werd het nut van de toren opgegeven voor de scheepvaart.

Met zijn 78 meter hoogte is de toren uitdrukkelijk aanwezig in de stad. Bij helder weer kan men van bovenaf een vierde van de torens van Léon zien.

De invloed van Normandische (Saint-pierre de Caen) en Engelse vormen is zeer goed herkenbaar. In de Middeleeuwen kwam de gemeenteraad samen in een zaal in de Kreisker-kapel bij gebrek aan een gemeentehuis.

De kapel is alle dagen open van 10u tot 12u en van 14u tot 18u.

Kathedraal

De kathedraal van Saint-Paul Aurélien met aan de ene kant overblijfselen uit de Romaanse tijd, is aan de andere kant een bewijs van de sterke invloed van de Normandische kunst op de Bretoense architectuur van het einde van de 13de eeuw. De westelijke gevel met twee grote torens en het schip in kalksteen uit Caen getuigen van deze verwantschap met Normandië wat betreft materialen en stijl. Het dwarsschip en het koor dateren uit de tweede helft van de 15de eeuw. De kooromgang en de zuidelijke kapel werden voltooid in de 16de eeuw.

De kathedraal is alle dagen open. Bezoek van groepen op aanvraag.

Kéroulas-landhuis


Dit grote herenhuis werd rond 1550 gebouwd voor een kerkelijk hoogwaardigheidsbekleder: de omvang en decoratie zijn een perfect voorbeeld van de edele architectuur van die tijd, ook terug te vinden in andere grote landhuizen in Léon.

MAJ 25 februari 2016